Playroll-palkkiopalvelu™ laskuttaa keikkasi

Et tarvitse omaa yritystä. Playroll-palkkiopalvelu™ laskuttaa keikkapalkkiosi ja maksaa ne työkorvauksena.

Verottajan uudet ohjeet (6.11.2017) laskutuspalveluyritysten asiakkaiden matkakorvausten maksamisesta löytyvät täältä. Käytännössä palkkiot on jatkossa maksettava työkorvauksena. Työkorvauksen yhteydessä verottomia matkakustannuksia (kilometrit ja päivärahat) ei voida korvata. Koko palkkio on siten veronalaista tuloa. Toisaalta, ennakonpidätyksen lisäksi mitään muita vähennyksiä siitä ei tehdä. Työmatkasta aiheutuneista kuluista voi vaatia vähennyksiä omassa verotuksessaan.

Eläketurvakeskus ja työeläkeyhtiöt ovat keväällä 2017 muuttaneet tulkintaansa siitä, missä asemassa laskutuspalveluyritysten asiakkaita on käsiteltävä. Jatkossa ne katsovat tällaiset palkansaajat pääsääntöisesti yrittäjiksi. Yrittäjien on itse hoidettava eläkevakuuttamisensa YEL-vakuutuksella. Yrittäjäasemassa olevalle palkansaajalle eivät ole voimassa myöskään työttömyysvakuutus, tapaturmavakuutus ja työntekijän ryhmähenkivakuutus, eikä niiden maksuja vähennetä palkkiosta eikä välitetä.

Sivutoimisen yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, jos työtulo ylittää YEL-minimityötulon, 7645,25 Euroa vuonna 2017.

Esiintyvänä taiteilijana:

 • Et ole minkäänlaisessa työsuhteessa Playroll palkkiopalveluun (Gamla Consulting Oy).
 • Vastaat itse keikkojen myymisestä ja palkkioiden sopimisesta sekä niihin mahdollisesti liittyvistä erimielisyyksistä keikan järjestäjän kanssa.
 • Vastaat itse siitä ovatko palkkiot tai työolosuhteet voimassa olevan oikeuden mukaisia.
 • Sopimasi keikkapalkkio on kertamaksu, joka sisältää kaikki mahdolliset erät (laskutuspalkkiot, kulukorvaukset, jne).
 • Playroll palkkiopalvelulta saamasi palkkio on aina työkorvausta. Työkorvausta varten voi olla edullista hankkia työkorvausverokortti (veroprosentti voi olla pienempi kuin sivutuloverokortissa).
 • Antamalla laskutustoimeksiannon Gamla Consulting Oy:lle hyväksyt yllä mainitut toimintaperiaatteet.

Laskutuspalkkiot:

Playroll laskutus- ja palkanmaksupalkkiot
Laskutuspalkkio 5€/lasku
Maksupalkkio
5% laskun määrästä
        Palkkioiden yhteismäärä on aina vähintään 10€ / palkansaaja.


Keikkapalkkiosi maksetaan työkorvauksena ja kokonaissummasta vähennetään laskutus- ja maksupalkkiot sekä ennakonpidätys. Kilometrikorvauksia ja päivärahoja ei voida työkorvauksen yhteydessä korvata. Voit kuitenkin hakea vähennyksiä työmatkasta aiheutuneista kuluistasi omassa verotuksessasi.
 • Laskutuspalkkiosta ei mene arvonlisäveroa (Arvonlisäverolaki 42§).
 • Julkinen esiintyminen on arvonlisäverosta vapaata (Arvonlisäverolaki 45§).

Kenelle Playroll  on tarkoitettu?

Playroll on tarkoitettu esiintyville taiteilijoille, jotka
 • eivät ole ohjelmatoimiston asiakkaita
 • eivät pysty kirjoittamaan tilaajalle kelpaavaa laskua

Miten Playroll toimii?

Laskua varten tarvitaan tiedot:
 • keneltä laskutetaan (tilaajan nimi ja osoite)
 • kuinka paljon laskutetaan
 • sekä mihin lasku perustuu, eli yleensä keikan päivämäärä (tai muu tilaajan viite)
Voit ilmoittaa laskutustiedot sähköpostilla tai muulla hyväksi ja turvalliseksi katsomallasi tavalla..

Palkkojen maksua varten tarvitaan tiedot:
 • miten rahat jaetaan (esim. bändin jäsenten kesken)
 • kopio kaikkien rahaa saavien verokortista (sivutulo tai freelancer) Esim. pdf sähköpostilla tai paperikopio kirjeenä.
 • kaikkien rahaa saavien täydelliset nimet, henkilötunnukset ja kotiosoitteet
 • kaikkien rahaa saavien pankkitilin numerot
Nämäkin tiedot voit toimitaa sähköpostilla tai muulla hyväksi ja turvalliseksi katsomallasi tavalla.
 
Laskuihin tulee maksuaikaa viikko laskutuspäivästä. Laskua ei välttämättä saada tehtyä samana päivänä kun tiedot ovat saapuneet Playroll-palkkiopalveluun. Kaikki maksajat eivät aina piittaa laskuun merkityistä eräpäivistä ja maksavat laskunsa myöhässä. Myöhästelijöitä pyritään huomauttamaan avoimesta maksusta parin viikon sisällä eräpäivästä. Jos sekään ei auta, lasku annetaan Suomen Printätoimistolle perittäväksi.Playroll-palkkarekisteri tietosuojaseloste

Playroll-palkkarekisteri tietosuojaseloste


Playroll-artistirekisteri tietosuojaseloste

  Playroll-artistirekisteri tietosuojaseloste